ZDVOP
Vnitřní řád ZDVOP 2023 (PDF; 989,27 kB)
Informační leták ZDVOP Paprsek – pro děti (PDF; 660,28 kB)
Informační leták ZDVOP Paprsek (PDF; 915,69 kB)
Zprávy o činnosti organizace
Zpráva o činnosti organizace 2023 (PDF; 6 846,80 kB)
Zpráva o činnosti organizace 2022 (PDF; 6 292,08 kB)
Zpráva o činnosti organizace 2021 (PDF; 426,20 kB)
Zpráva o činnosti organizace 2020 (PDF; 7 563,00 kB)
Zpráva o činnosti organizace 2019 (PDF; 7 983,35 kB)
Zpráva o činnosti organizace 2018 (PDF; 7 850,97 kB)
Zpráva o činnosti organizace 2017 (PDF; 792,85 kB)
Zpráva o činnosti organizace 2016 (PDF; 472,72 kB)
Rozpočty
Návrh nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 (PDF; 3 065,48 kB)
Návrh střednědobého výhledu pro období 2017/2019 (PDF; 1 040,12 kB)
Návrh střednědobého výhledu pro období 2019/2021 (PDF; 1 392,07 kB)
Rozpočet na rok 2018 (PDF; 5 637,40 kB)
Rozpočet na rok 2018 upravená verze (PDF; 5 563,67 kB)
Rozpočet na rok 2019 konečná verze (PDF; 6 177,66 kB)
Rozpočet na rok 2020 (PDF; 3 026,50 kB)
Rozpočet na rok 2021 (PDF; 424,44 kB)
Rozpočet na rok 2022 (PDF; 6 672,28 kB)
Rozpočet 2023 a ropočtový výhled 2023-2025 - 1. verze (PDF; 6 500,99 kB)
Dokumenty souvisejicí s provozem dětského centra
Zřizovací listina (PDF; 2 540,49 kB)
Kolektivní smlouva 2023 (PDF; 6 255,19 kB)
Organogram k 1.1.2023 (PDF; 452,63 kB)
Zřizovací listina (PDF; 518,14 kB)
Zásady zpracování osobních údajů (PDF; 669,92 kB)
Vyřizování stížností
Směrnice č.1 2021 - Postup pro podávání a vyřizování stížností (PDF; 303,42 kB)
Etické kodexy
Etický kodex sociálního pracovníka (PDF; 302,75 kB)
Etický kodex zdravotních sester (PDF; 389,79 kB)
Etický kodex zaměstnance DCL (PDF; 444,22 kB)
Dětská skupina Broučci
Přihláška (PDF; 354,16 kB)
Potvrzení lékaře (PDF; 285,86 kB)
Potvrzení o pracovněprávním vztahu (PDF; 184,62 kB)
Potvrzení o studiu (PDF; 185,14 kB)
Potvrzení o evidenci ÚP (PDF; 172,64 kB)
Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ (DOC; 51,00 kB)
Plán výchovy a péče (PDF; 613,79 kB)
Provozní řád k 1.1.2023.pdf (PDF; 529,11 kB)
Smlouva o poskytování péče (PDF; 404,34 kB)
Evidenční list (PDF; 310,13 kB)
Účetní závěrky
Učetní závěrka rok 2022 (PDF; 5 910,65 kB)
Účetní závěrka rok 2021 (PDF; 3 187,25 kB)
Účetní závěrka rok 2020 (PDF; 3 191,37 kB)
Účetní závěrka rok 2019 (PDF; 3 195,10 kB)
Účetní závěrka rok 2018 (PDF; 3 028,42 kB)
Zprávy o činnosti - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zpráva o činnosti 2023 - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF; 1 325,59 kB)
Zpráva o činnosti 2021 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF; 439,67 kB)
Zpráva o činnosti 2022 - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF; 440,27 kB)