Pro všechny, kteří chtějí pomoci našim dětem, kteří chtějí podporovat naši činnost, kteří mají zájem o zkvalitňování našich služeb a pomoci dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném harmonickém prostředí, uvádíme možnosti podpory:

Materiální dary

Vámi darované věci budou použity výhradně pro potřeby dětí.
Výběr věcného daru lze konzultovat s vedením organizace na tel.: +420 485 100 274.

Finanční dary

 • bezhotovostním převodem na účet číslo 5625122/0800 (Česká Spořitelna)
 • poštovní poukázkou na účet číslo 5625122/0800 (Česká Spořitelna) nebo na adresu Dětské centrum Liberec, p.o., Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
 • hotovost do pokladny v Dětském centru Liberec, p.o., Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

Daňové aspekty darování

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění, umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. U fyzických osob lze dle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Nejvýše je přípustné odečíst 10 % ze základu daně.

Právnické osoby mohou odečíst dle § 20 odst. 8 hodnotu darů, pokud částka činí alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 5 % ze základu daně.

V případě poskytnutí finančního či věcného daru je naší organizací vystavena poskytovateli daru darovací smlouva.

Všem našim dárcům patří srdečné poděkování s ujištěním, že jejich důvěru nezklameme.

Číslo bankovního účtu pro naše sponzory a dárce:

5625122/0800

Hlavní sponzoři

Další sponzoři

 • Kynychová S.
 • Kadavý Z.
 • Ing. Köhler R.
 • Pospíšilová L.
 • Havrlantová L.
 • Ing. David Pur, PhD.
 • Kurilla J.
 • Němčanská D.
 • Bednář P.
 • Hloušek M.
 • Serfözö N.
 • Souček P.
 • Zemanová Z.
 • Čech J. (Mise WACK)
 • Kynychová S.
 • Šoljaková A.
 • Mynar E. Dědičovi
 • Jonák Z.
 • Petříček L.
 • TOP Control s.r.o.
 • Ambul. dětské kardiologie, s.r.o.
 • SCHENKER, s.r.o.
 • Creativ Holding, s.r.o.
 • Česká spořitelna a.s.
 • M&M Reality holding a.s.
 • FINFIX a.s.
 • Inago Digital s.r.o.
 • IMPEX BOHEMIA s.r.o.
 • Melitrade a.s.
 • Stomatologické centrum RB dent s.r.o.
 • TRUMPF Liberec, s.r.o.
 • FAJST, s.r.o.
 • RAVY CZ a.s.