Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a stížností se lze obrátit na Správce a jmenovaného Pověřence.

Správce Vašich osobních údajů je:

  • Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
  • se sídlem Pekárkova 572/5, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec
  • IČ: 712 94 392
  • (dále jen „Správce“)

zastoupená: Mgr. Jindřiškou Korečkovou

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dokumenty

Zásady zpracování osobních údajů (PDF; 669,92 kB)