Posláním sociální rehabilitace je podpořit a rozvíjet samostatnost, nezávislost a soběstačnost osoby (rodiče), která usiluje o zachování a dobré fungování své rodiny, zejména v rané fázi vývoje dítěte.

Hlavním cílem služby je pomoc rodičům nezletilých dětí dosáhnout prostřednictvím sociální rehabilitace takové úrovně rodičovských kompetencí, která zajistí do budoucna jejich nezávislost na sociální pomoci při péči o děti v rodinném prostředí.

Dílčími cíli je pomáhat rodičům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti formou praktického nácviku, a to zejména v těchto oblastech:

 • péče o dítě či děti (uspokojení základních potřeb dítěte, zajistit bezpečnost pro dítě, nácvik potřebných dovedností v péči o dítě – krmení, přebalování, koupání, zvládnout výchovnou péči o dítě, stanovit a dodržovat potřebný režim vhodný pro dítě, zajistit potřebnou zdravotní péči, apod.)
 • péče o vlastní osobu (stravovací a hygienické návyky, zájmové a jiné aktivity apod.)
 • péče o domácnost a sladění péče o dítě s péčí o domácnost (nakupování, vaření, úklid, praní prádla, drobné údržbářské práce, hospodaření s finančními prostředky apod.)
 • péče o rodinné a mezilidské vztahy
 • pomoc s uplatňováním práv, oprávněných zájmů, obstaráváním osobních záležitostí (pomoc při získání finanční podpory, komunikace s úřady, získávání informací o dalších možnostech podpory apod.)
 • upevnění sociálních dovedností (využívání běžných dostupných veřejných služeb, finanční gramotnost apod.)
 • upevnění pracovních návyků (pomoc s hledáním zaměstnání, doprovázení na ÚP)

Komu je služba určena

 • pro rodiče či jiné pečující osoby, které potřebují naučit nebo prohloubit dovednosti spojené s péčí o dítě
 • pro rodiny, kde hrozí z důvodů nedostatečných rodičovských schopností a dovedností umístění dítěte do péče jiné osoby či organizace
 • pečující o rizikové dítě nebo děti ve smyslu zdravotního znevýhodnění
 • osoby (rodiče), které jsou samy zdravotně znevýhodněné či sociálně vyloučené či osoby, které o svěření dítěte do své péče teprve usilují
 • službu sociální rehabilitace může využít rodič, který se na péči o dítě teprve připravuje /PP, osvojitel, budoucí matky/

Jak naše služba funguje?

Je poskytována ambulantní a terénní formou (my dojíždíme za klienty).

Poskytování služby je poskytována od pondělí do pátku (v běžném pracovním týdnu mimo státem uznaných svátků).

Provozní doba

Pondělí 8.00–16.30 hod.
Úterý 8.00–16.30 hod.
Středa 8.00–16.30 hod.
Čtvrtek 8.00–16.30 hod.
Pátek 8.00–16.30 hod.

Zásady naší práce jsou

Individualita

Dbáme na individuální přístup a spolupráci. Ctíme jedinečnost každého uživatele služeb a přistupujeme k němu bez jakékoliv přepjatosti a předsudků.

Partnerství

Respektujeme práva klientů, zároveň dbáme na dodržování stanovených pravidel a povinností. Každému dáváme prostor ke spolurozhodování o způsobu poskytování služby.

Otevřenost a spolupráce

Jsme tolerantní k odlišným názorům klientů, společně hledáme optimální řešení jejich životní situace. Využíváme síť dostupných služeb.

Bezpečí a stabilita

Jednáme vždy citlivě s ohledem na soukromí klienta. Respektujeme důvěrnost a zachováváme mlčenlivost.

Podpora

Podporujeme uživatele při vytváření a udržovaní vztahů se společností, navazování přátelských, rodinných a mezilidských vztahů.

Odbornost

Poskytujeme služby a péči kvalifikovaným personálem na základě nejnovějších poznatku z oblasti péče o dítě.

Kontakt

Bc. Michaela Kvěchová – vedoucí služby

485 105 690,603 880 951

Kde nás najdete

Dětské centrum Liberec p. o. – Sociální rehabilitace Pekárkova 572/5 460 15 Liberec 15

Dokumenty

Provozní doba

Pondělí 8.00–16.30 hod.
Úterý 8.00–16.30 hod.
Středa 8.00–16.30 hod.
Čtvrtek 8.00–16.30 hod.
Pátek 8.00–16.30 hod.