Jsme Dětské centrum Liberec

Dětské centrum Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z  důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku šesti let.

Pomoc a podpora dětem a jejich rodinám

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.
Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Jsme Dětské centrum Liberec

Snažíme se vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo nám v minimalizaci psychické deprivace dětí.

Dětské centrum

Dětský domov do 3 let

Náš dětský domov poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči dětem od narození do tří let věku.

Více informací

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek zajištuje krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti.

Více informací

Ambulance

Oční ambulance poskytuje speciální odbornou ambulantní péči o děti a dorost od 0 do 18 let s očními vadami.

Více informací

Poradenská činnost

Naše centrum poskytuje poradenskou činnost původním rodinám a nově vzniklým rodinám.

Více informací

Aktuality

lůžko.jpg

Poděkování

19. 07. 2021

Všem příznivcům dětského centra s radostí oznamujeme, že se nám na náš projekt "Polohovatelné lůžk…

oční ambulance2.jfif

POZOR! Stěhování oční ambulance

22. 06. 2021

Vážení návštěvníci,z důvodu rekonstrukce MŠ Husova v Liberci jsme bohužel nuceni dočasně přesunout …

IM7_7977-HDR.jpg

Krizové centrum v novém pojetí

10. 06. 2021

Stále se snažíme, aby se naše děti u nás cítily co nejvíce doma, abychom vyhověli specifickým potře…

Naše akce

lůžko.jpg

ČSOB pomáhá regionům

09. 06. 2021

Náš projekt "Dětské polohovatelné lůžko" byl zařazen do programu „ČSOB pomáhá regionům“, máme proto…

foto5.jpg

Centrem chodil Mikuláš

28. 12. 2020

První prosincový víkend u nás patřil Mikulášovi. Při putování po Liberci navštívil v podvečer i nás…

homepage-design1 (2).png

Dětské centrum Liberec

14. 10. 2020

Podpořte nás

Uvítáme pomoc jak finanční, tak v podobě dobrovolnictví. Pomáhají nám:

vaše pomoc nám pomůže.