Jsme Dětské centrum Liberec

Dětské centrum Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z  důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku šesti let.

Pomoc a podpora dětem a jejich rodinám

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.
Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Jsme Dětské centrum Liberec

Snažíme se vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo nám v minimalizaci psychické deprivace dětí.

Dětské centrum

Dětský domov do 3 let

Náš dětský domov poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči dětem od narození do tří let věku.

Více informací

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek zajištuje krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti.

Více informací

Ambulance

Oční ambulance poskytuje speciální odbornou ambulantní péči o děti a dorost od 0 do 18 let s očními vadami.

Více informací

Poradenská činnost

Naše centrum poskytuje poradenskou činnost původním rodinám a nově vzniklým rodinám.

Více informací

Aktuality

PF 2021 - Dětské centrum Liberec.jpg

PF 2021

28. 12. 2020

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim milým sponzorům za finanční příspěvky a věcné dary, který…

otevrene_dvere - zrušeno.jpg

Den otevřených dveří

11. 10. 2020

Vážení přátelé,vzhledem k současné složité situaci související s pandemií onemocnění COVID-19 Vás m…

omezeni návštěv.png

Omezení návštěv

11. 10. 2020

Vážení návštěvníci,v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru jsme i nadále povinni dbát za…

Naše akce

foto5.jpg

Centrem chodil Mikuláš

28. 12. 2020

První prosincový víkend u nás patřil Mikulášovi. Při putování po Liberci navštívil v podvečer i nás…

homepage-design1 (2).png

Dětské centrum Liberec

14. 10. 2020

pohádka.jpg

Prázdninové "hrátky na pohádky"

20. 07. 2019

Dne 16. 7. 2019 nás již tradičně navštívili herci z Hudebního divadla dětem. Tentokrát si pro nás p…

Podpořte nás

Uvítáme pomoc jak finanční, tak v podobě dobrovolnictví. Pomáhají nám:

vaše pomoc nám pomůže.