JSME DĚTSKÉ CENTRUM LIBEREC.

 

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Dětské centrum Liberec je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je od 1. září 2016 Krajský úřad Libereckého kraje. Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu na území Libereckého kraje. Provoz zařízení je umístěn do nově zrekonstruovaného objektu v ulici Pekárkova 572/5, Liberec.

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.


Pomoc a podpora
dětem a jejich rodinám

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.


Pomoc a podpora
dětem a jejich rodinám

Naše služby

Dětský domov do 3 let

Náš dětský domov poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči dětem od narození do tří let věku (v odůvodněných případech a v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek zajištuje okamžitou, krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

Ambulance

Oční ambulance poskytuje speciální odbornou ambulantní péči o děti a dorost od 0 do 18 let s očními vadami.

Poradenská činnost

Naše centrum poskytuje poradenskou činnost původním rodinám (před a po návratu dítěte do biologické rodiny, svěření do péče prarodičů či jiných příbuzných) a nově vzniklým rodinám (osvojení, pěstounská péče).

Vánoce 2018

Mikulášská nadílka s KODAPEM 2018

Podpořte nás
Uvítáme pomoc jak finanční, tak v podobě DOBROVOLNICTVÍ. Pomáhají nám například:

Poděkování sponzorům

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim milým sponzorům za finanční příspěvky a věcné dary, kterými nás v roce 2018 podpořili. Je dobré vědět, že jsou mezi námi lidé, jež mají potřebu pomáhat dětem, které nemají to štěstí a nemohou vyrůstat v harmonické rodině. Velice si Vaší podpory vážíme a jménem našich dětí srdečně děkujeme.

Všem přejeme šťastný rok 2019, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2019

Děti a kolektiv pracovníků Dětského centra Liberec, p. o.

0
Číst dále

Vánoce u nás

I v letošním roce jsme s dětmi již na začátku prosince vyzdobili všechny prostory dětského centra, napsali dopisy Ježíškovi a společně jsme se těšili na Vánoce. Vánoční svátky si děti užívaly tradičně u pohádek a cukroví a když nadešel Štědrý večer, všichni jsme byli plni očekávání, co najdeme pod stromečkem. A radost byla opravdu veliká. Díky podpoře našich milých sponzorů se nám povedlo připravit dětem krásné Vánoce. Děti byly ze Štědrého dne nadšené a pro nás dospělé bylo velkým zážitkem, že jsme společně s našimi dětmi mohli sdílet radost, kterou jim Vánoce a dárky přinesly. Vánoční atmosféru se vám pokusíme přiblížit alespoň fotkami v naší galerii.

0
Číst dále

Mikulášská nadílka s KODAPEM 2018

Ve středu 5. prosince chodil po Liberci Mikuláš a výjimkou nebylo ani naše centrum. Díky fimě KODAP nás navštívil v podvečer  v doprovodu hodného a krásného anděla a pekelného čerta. A tak jsme všichni zpívali, recitovali a tančili a společně se snažili přesvědčit Mikuláše, že jsme hodní a že si mikulášskou nadílku zasloužíme. A povedlo se:). Z Mikuláše, anděla i nadílky byly děti nadšené a čert budil patřičný respekt, tak jak to má být.

 A my ještě jednou moc děkujeme KODAPu za zorganizování celé akce.

0
Číst dále
Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení