Jsme Dětské centrum Liberec

Dětské centrum Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z  důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku šesti let.

Pomoc a podpora dětem a jejich rodinám

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.
Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Jsme Dětské centrum Liberec

Snažíme se vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo nám v minimalizaci psychické deprivace dětí.

Dětské centrum

Dětský domov do 3 let

Dětský domov poskytuje dětem diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči v oblasti zdravotní, výchovné a sociální.

Více informací

ZDVOP Paprsek

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek zajištuje krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti.

Více informací

Oční ambulance

Oční ambulance poskytuje speciální odbornou ambulantní péči o děti a dorost od 0 do 18 let s očními vadami.

Více informací

Sociální rehabilitace

Služba pro rodiče, kteří potřebují naučit nebo prohloubit dovednosti spojené s péčí o dítě.

Více informací

Dětská skupina Broučci

Pro děti od 1 do 6 let (do zahájení povinné školní docházky). Otevřeno každý den od 6.30 do 17.00.

Více informací

Denní stacionář

Služba je určena dětem ve věku 1–7 let se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami.

Více informací

Aktuality

PF-2024.png

Krásné Vánoce!

24. 12. 2023

IMG-20230920-WA0007.jpeg

Poděkování společnosti Tasmanie Liberec

25. 09. 2023

Moc děkujeme společnosti Tasmanie Liberec za krásný dar v podobě dětských venkovních hraček. Nádher…

V2VA39.jpeg

Poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem

14. 07. 2023

Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci Terezy Maxové dětem za možnost účastnit se Projektu Come…

Naše akce

IMG-20230825-WA0025.jpeg

Ohlédnutí za prázdninami

15. 09. 2023

O prázdninách si děti v dětském centrum mohly užít spoustu zábavy. V červenci jsme pro děti připrav…

IMG-20230713-WA0041.jpeg

Konec školního roku s kouzelníkem Čaroslavem

13. 07. 2023

Konec školního roku jsme oslavili všichni společně s kouzelníkem Čaroslavem, který nás přijel navšt…

20230627-103908-2.jpeg

Hudební divadlo dětem

13. 07. 2023

V úterý 27.6.2023 nás přijeli navštívit herci z Hudebního divadla dětem, kteří si pro nás připravil…

Podpořte nás

Uvítáme pomoc jak finanční, tak v podobě dobrovolnictví. Pomáhají nám:

vaše pomoc nám pomůže.