O děti s očními vadami se v rámci zdravotní péče stará ortoptická sestra, absolventka specializačního studia.

Zdravotní péče je poskytována dětem na základě doporučení očního lékaře.

Ortoptická sestra dále zajišťuje zdravotní péči o děti s očními vadami, které dochází do speciální třídy MŠ Klášterní umístěné ve stejném objektu jako ambulance (Husova 35).

Naše organizace je pro poskytování výše uvedené zdravotní péče smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČR
  • Zdravotní pojišťovna MÉDIA

Kontakt