Dobrovolník věnuje část svého volného času vždy jednomu dítěti. Smyslem je, aby dítě mělo po určitou dobu svoji „tetu” či „strejdu” jen pro sebe, kdy bude čas na hru, povídání, říkadla, písničky apod. Práce dobrovolníka doplňuje profesionální péči, která je dětem v centru poskytována. Právě individuální péče (jako hraní s dětmi, zpívání, procházky, různé akce atd.) pomáhá dětem rozvíjet se v psychomotorickém vývoji a získávat nové důležité zkušenosti a prožitky.

Po uzavření vzájemné dohody o spolupráci Komunitní středisko KONTAKT Liberec zajišťuje dobrovolníkovi základní proškolení odbornými lektory, pravidelnou individuální, či skupinovou supervizi, stálou podporu koordinátora pro dobrovolnickou činnost, pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou neúmyslně způsobí, nebo mu bude způsobena při výkonu dobrovolnické činnosti a samozřejmostí je společenské uznání této namáhavé a krásné činnosti.

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem v našem Dětském centru Liberec, vyhledejte prosím webové stránky Komunitního střediska KONTAKT.

Kontakt