Zařízení je rozděleno na kojenecké a dětské oddělení, kde se o děti 24 hodin denně stará kvalifikovaný zdravotnický personál, který je tvořen dětskými a všeobecnými sestrami, sociálními pracovnice, fyzioterapeutem a pediatrem. Za dětmi dále dochází dětský neurolog a klinický psycholog.

Snažíme se vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo nám v minimalizaci psychické deprivace dětí.

Naší snahou je hledání optimálních postupů pro zajištění co nejkratší doby pobytu dítěte v našem zařízení a umožnění brzkého návratu do vlastní funkční rodiny. Abychom mohli tento zásadní cíl naplnit, musíme usilovat o kvalitní spolupráci s biologickou rodinou. Rodičům nabízíme odborné poradenství v oblasti zdravotní, psychologické nebo sociální. Aby nedocházelo ke zpřetrhání emocionálních vazeb mezi dítětem a rodičem, umožňujeme v případě zájmu každodenní návštěvy v našem zařízení.

Pokud však biologická rodina neprojevuje o dítě zájem či není schopna zajistit mu nezbytné zázemí, snažíme se spolupracovat při umísťování dětí do náhradní rodiny. V tomto směru spolupracujeme se sociálními pracovníky, soudy a dalšími zainteresovanými odborníky tak, aby pobyt dětí v našem zařízení byl minimalizován na nejnutnější dobu pobytu.

Kapacita zařízení je 20 lůžek