Sponzorství

Dětské centrum Liberec, p.o. je neziskovou organizací, která je financována z rozpočtu zřizovatele, kterým je od 1. září 2016 Liberecký kraj. Poskytujeme kvalitní a profesionální péči dětem v nepřetržitém provozu, což je finančně náročné. Proto vítáme podporu naší organizace ze strany komerčního sektoru, ale i fyzických osob, kteří se finančně podílejí na aktivitách našich dětí – ozdravné pobyty, hipoterapie,canisterapie, aromaterapie aj. Rovněž věcnými či finančními dary, kterými zpříjemňují prostředí dětem a usnadňují pobyt v dětském centru.

Číslo bankovního účtu pro naše sponzory a dárce:

5625122 / 0800

Pro všechny, kteří chtějí pomoci našim dětem, kteří chtějí podporovat naši činnost, kteří mají zájem o zkvalitňování našich služeb a pomoci dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném harmonickém prostředí, uvádíme možnosti podpory:

Materiální dary

Vámi darované věci budou použity výhradně pro potřeby dětí.
Výběr věcného daru lze konzultovat s vedením organizace na tel: 485 100 274.

Finanční dary

  • bezhotovostním převodem na účet číslo 5625122/0800 (Česká Spořitelna)
  • poštovní poukázkou na účet číslo 5625122/0800 (Česká Spořitelna) nebo na adresu Dětské centrum Liberec, p.o., Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
  • hotovost do pokladny v Dětském centru Liberec, p.o., Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

Daňové aspekty darování

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění, umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. U fyzických osob lze dle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000,- Kč. Nejvýše je přípustné odečíst 10% ze základu daně.
Právnické osoby mohou odečíst dle § 20 odst. 8 hodnotu darů, pokud částka činí alespoň 2 000,- Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.
V případě poskytnutí finančního či věcného daru je naší organizací vystavena poskytovateli daru darovací smlouva.

Všem našim dárcům patří srdečné poděkování s ujištěním, že jejich důvěru nezklameme.

Hlavní partneři

 

Další partneři

Kadavý Z.
KÖHLER R.
TOP Control s.r.o.
Ambul. Dětské kardiologie, s.r.o.
SCHENKER s.r.o.
Maryško P.
Kimberly-Clark s.r.o.
Sanvito V.
Česko-anglická Montessori MŠ Život hrou, s.r.o.
Knesplová M.

D.P.K., spol. s.r.o.
Creative Holding, s.r.o.
Pavlata M.
Šoljak A.
Brabec P.
Šoljaková A.
Hoffmann V.
Kynychová S.
ChciSystem s. r. o.
Ježková V.

FiveProM a.s.
Souček P.
Šlégl J.
Kurilla J.
Kynychová S.
FINFIX, a.s.
Rampáčková P.
Štefek Z.
TAXAK s.r.o.
TRUMPF Liberec, s.r.o.

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení