Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“)

Správcem Vašich osobních údajů je:
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
se sídlem Pekárkova 572/5, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec
IČ: 712 94 392
(dále jen „ Správce“ )

zastoupená: Mgr. Jindřiškou Korečkovou
kontaktní e-mail: reditel@dc-liberec.cz

(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje:
jméno: Bc. Otto Kult
e-mail: otto.kult@kraj-lbc.

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a stížností se lze obrátit na Správce a jmenovaného Pověřence.

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení