Dobrovolnictví

AMIKUS je dobrovolnický program, jehož činnost zajišťuje Komunitní středisko KONTAKT Liberec. V programu „Dítě” se zaměřuje na pomoc dětem z našeho Dětského centra Liberec.

Dobrovolník věnuje část svého volného času vždy jednomu dítěti. Smyslem je, aby dítě mělo po určitou dobu svoji „tetu” či „strejdu” jen pro sebe, kdy bude čas na hru, povídání, říkadla, písničky apod. Práce dobrovolníka doplňuje profesionální péči, která je dětem v centru poskytována. Právě individuální péče (jako hraní s dětmi, zpívání, procházky, různé akce atd.) pomáhá dětem rozvíjet se v psychomotorickém vývoji a získávat nové důležité zkušenosti a prožitky.

Po uzavření vzájemné dohody o spolupráci Komunitní středisko KONTAKT Liberec zajišťuje dobrovolníkovi základní proškolení odbornými lektory, pravidelnou individuální, či skupinovou supervizi, stálou podporu koordinátora pro dobrovolnickou činnost, pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou neúmyslně způsobí, nebo mu bude způsobena při výkonu dobrovolnické činnosti a samozřejmostí je společenské uznání této namáhavé a krásné činnosti.

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem v našem Dětském centru Liberec, vyhledejte prosím webové stránky Komunitního střediska Kontakt, tj. http://www.ksk-liberec.cz ,

popř. kontaktujte p. Helenu Prchlíkovou – koordinátorku dobrovolníků
Tel. (+420) 485 244 997,
Mob. (+420) 734 354 370
e-mail: dobrovolnik@ksk.liberec.cz

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení