Dětský domov do 3 let

Dětský domov poskytuje dětem diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči v oblasti zdravotní, výchovné a sociální. Vybavení zařízení a odborná erudice personálu umožňuje poskytovat komplexní péči i dětem se závažným handicapem.

Zařízení je rozděleno na kojenecké a dětské oddělení, kde se o děti 24 hodin denně stará kvalifikovaný zdravotnický personál, který je tvořen dětskými a všeobecnými sestrami, sociálními pracovnice, fyzioterapeutem a pediatrem. Za dětmi dále dochází dětský neurolog a klinický psycholog.

Kapacita zařízení je 20 lůžek.

Snažíme se vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo nám v minimalizaci psychické deprivaci dětí.

Naší snahou je hledání optimálních postupů pro zajištění co nejkratší doby pobytu dítěte v našem zařízení a umožnění brzkého návratu do vlastní funkční rodiny. Abychom mohli tento zásadní cíl naplnit, musíme usilovat o kvalitní spolupráci s biologickou rodinou. Rodičům nabízíme odborné poradenství v oblasti zdravotní, psychologické nebo sociální. Aby nedocházelo ke zpřetrhání emocionálních vazeb mezi dítětem a rodičem umožňujeme v případě zájmu každodenní návštěvy v našem zařízení.

Pokud však biologická rodina neprojevuje o dítě zájem či není schopna zajistit mu nezbytné zázemí, snažíme se spolupracovat při umísťování dětí do náhradní rodiny. V tomto směru spolupracujeme se sociálními pracovníky, soudy a dalšími zainteresovanými odborníky tak, aby pobyt dětí v našem zařízení byl minimalizován na nejnutnější dobu pobytu.

 

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení