Kontakty

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@dc-liberec.cz
IČO: 71294392
datová schránka: 5wa2cqp

Vedení

Ředitelka
Mgr. Jindřiška Korečková
reditel@dc-liberec.cz
485 100 274

Vedoucí sestra
Bc. Michaela Kvěchová
zdravotni@dc-liberec.cz
485 105 690
603 880 951

Sociální pracovnice

Bc. Eva Pánková
pankova@dc-liberec.cz
485 105 690
603 880 956

Bc. Jitka Samková
samkova@dc-liberec.cz
485 105 690
604 151 868

Ing. Pavlína Klímová
klimova@dc-liberec.cz
485 105 690
604 820 026

Ostatní

Vedoucí technické správy
Zbyněk Najman

sprava@dc-liberec.cz
485 105 690
774 419 443

Vedoucí stravování
Michaela Nováková

stravovani@dc-liberec.cz
485 105 690
737 265 781

Ekonom
Jana Štěpánková                                                                                            ekonom@dc-liberec.cz
485 110 027
773 758 612

Oční ambulance
Zdeňka Tejklová
ambulance@dc-liberec.cz
733 696 653

Personální, účtárna
Jana Šimerdová

pam@dc-liberec.cz
485 110 027

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení