Ambulance

Oční ambulance poskytuje speciální odbornou ambulantní péči o děti a dorost od 0 do 18 let věku. Zaměřuje se zejména na ortoptická a pleoptická cvičení, předoperační cvičení oka, následná pooperační péče, navození binokulárních funkcí.

O děti s očními vadami se v rámci zdravotní péče stará ortoptická sestra, absolventka specializačního studia.

Zdravotní péče je poskytována dětem na základě doporučení očního lékaře.

Ortoptická sestra dále zajišťuje zdravotní péči o děti s očními vadami, které dochází do speciální třídy MŠ Klášterní umístěné ve stejném objektu jako ambulance (Husova 35).

Naše organizace je pro poskytování výše uvedené zdravotní péče smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČR
  • Zdravotní pojišťovna MÉDIA

Kontakt

Adresa ambulance: Husova 35, Liberec 1
Tel.: 733 696 653
E-mail: ambulance@dc-liberec.cz
Ortoptická sestra: Zdena Tejklová

Upozornění

K 30. 6. 2018 byl ukončen provoz:

Ambulance v Holečkově ulici v objektu jeslí
Adresa: Holečkova 8, Liberec7

Ambulance v ulici Burianova při mateřské škole Kytička
Adresa: Burianova 972/2, Liberec 6

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení