Rádi bychom touto cestou poděkovali Obecně prospěšné společnosti ŽIVOT DĚTEM, která našemu dětskému centru věnovala monitor životních funkcí s příslušenstvím.

Do našeho centra jsou stále častěji přijímány děti se zdravotními handicapy (děti se závažnými onemocněními srdce a plic, s genetickými onemocněními či předčasně narozené děti s abstinenčním syndromem), kterým je třeba věnovat intenzivní péči. Díky monitoru životních funkcí můžeme lépe sledovat zdravotní stav těchto rizikových dětí a rychleji reagovat na jejich potřeby. Přístroj se nám stal opravdu velkým pomocníkem při zajišťování zdravotní péče o naše nejmenší.

Velmi si proto vážíme podpory, kterou našemu zařízení společnost poskytla a ještě jednou děkujeme.