Dne 1. 6. 2018 od 17. hodin se v ART CAFÉ Liberec konal benefiční koncert na podporu našeho dětského centra. Během odpoledne zaznělo mnoho vážné i méně vážné hudby v podání celé řady zajímavých hostů. Nádherné atmosféře napomohlo i krásné prostředí Oblastní galerie Liberec. Věříme, že si všichni příznivci vážné hudby odnesly, stejně jako my, krásný kulturní zážitek. Velké poděkování patří paní Sanvito, která celou akci zorganizovala. Dále bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím, kteří na koncertě vystoupili, i všem, kteří nás podpořili. Výtěžek z dobrovolného vstupného poslouží k úhradě volnočasových letních aktivit pro naše děti.